La capat de drum, un nou început…
  Pentru a facilita accesul tinerilor absolventi de liceu din judetul Calarasi, la studii superioare în domeniul agricol si agroalimentar, la solicitarea Consiliului Judetean Calarasi, din 9 iulie 1997, înaintata catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara s-a înfiintat Colegiul Universitar Agricol Calarasi, prin Hotararea Senatului Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti, din 22 august 1997.
Colegiul a functionat ca filiala a Facultatii de Management si Dezvoltare Rurala din cadrul U.S.A.M.V. Bucuresti.
  A fost autorizat provizoriu pana în anul 2004, cand a fost acreditat de Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare Bucuresti, pe doua specializari:
  • Management si Afaceri în Agricultura;
  • Managementul Prelucrarii Produselor Alimentare
..............................................................................................................
  În perioada 2001-2007, au absolvit 7 promotii ale Colegiului Universitar Agricol Calarasi, cu un numar total de 321 absolventi, din care:
  * La sectia "Managementul prelucrarii produselor alimentare" - 158 absolventi;
  * La sectia "Management si afaceri în agricultura" - 163 absolventi.
..............................................................................................................
  Absolventii angajati în unitatile de profil, s-au dovedit specialisti capabili în domeniile economic si tehnic, respectiv: management, marketing, contabilitate- 30%;  în sistemul bancar si al asigurarilor- 10%, consultanta agricola- 4%, invatamant- 12%, administratie publica- 15%, alte domenii- 4%.  O parte din absolventi, cca 25%, au fost capabili sa înfiinteze si sa conduca unitati cu specific în domeniul productiei agricole si alimentare.
..............................................................................................................
   Avand în vedere necesarul de specialisti în acest domeniu pentru judetele din sud - estul tarii, precum si baza materiala asigurata de Prefectura, Consiliul Judetean Calarasi si de unitatile economice de profil din zona, începand cu anul universitar 2005-2006, a avut loc transformarea Colegiului Universitar Agricol, în facultate, pe domeniul "Inginerie si Management în Agricultura", cu specializarea "Inginerie Economica în Agricultura", în anul universitar 2009, absolvind prima promotie de ingineri, cu un numar de 167 de absolventi.
.............................................................................................................. 
  În anul universitar curent, sunt înscrisi un numar de 313 studenti, din care, 248 înmatriculati pe  locurile  finantate de la buget si 65 pe  locurile cu taxa, respectiv:
  * anul I     - 100 studenti (45+55)
  * anul II    - 78 studenti (77+1)
  * anul III   - 62 studenti (61+1)
  * anul IV   - 73 studenti (65+8)
..............................................................................................................
  De remarcat faptul ca studentii nostri provin în procent de 72% din mediul rural al judetului Calarasi si al judetelor Ialomita, Constanta, Giurgiu.
  Facultatea pune un accent deosebit pe instruirea temeinica a studentilor în vederea acumularii de cunostinte solide, teoretice si practice, în domeniul stiintelor tehnice si economice aplicate în agricultura.
  O atentie deosebita se acorda însusirii a doua limbi moderne, din care engleza de afaceri este obligatorie. A doua limba moderna este la alegere (franceza sau spaniola). Practica studentilor se desfasoara atat în cadrul facultatii, cat si în cadrul unitatilor de profil.
..............................................................................................................
   De asemenea, studentii au beneficiat pe perioada studentiei de stagii de practica și documentare in tară si in Europa.
  
    Un aspect important pentru asigurarea calitatii educatiei consta în asigurarea unor resurse adecvate pentru pregatire. Exista cerinta de a construi punti de legatura între educatie, formare profesionala, comunitatea locala reprezentata de autoritati si sectorul economic. Provocarea cooperarii dintre institutiile de învatamant, institutiile statului si agentii economici este aceea de a accepta  incheierea de parteneriate în procesul de formare profesionala.
..............................................................................................................
   În acest sens, Facultatea de Management si Dezvoltare Rurala, pune la dispozitia partenerilor în procesul de dezvoltare a comunitatii locale prin formarea  profesionala a specialistilor in domeniul agricol si agroalimentar:
*echipamentele noi si materialele didactice, necesare pentru modernizarea procesului didactic si pentru evitarea utilizarii excesive a metodelor expositive:
    -   3 laboratoare  informatica, cu  90 calculatoare conectate la Internet;
    -   laborator biochimie, dotat cu material didactic modern
        (etuva,  rotovaporizator, balanta analitica, spectrofotometru,  agitator
        cu incalzire,  balanta tehnica "Ohaus", centrifuga "Centurion" etc.);
    -   biblioteca, în care se gasesc peste 1500 volume carti din literatura de
        specialitate.
    -   copiatoare, videoproiectoare, imprimante etc.
    -   mobilier modern etc.
*formatori cu experienta în predare, care au urmat cursuri de pedagogie, dar si cu o  mare experienta în economia reala.
*efectuarea pregatirii practice, la agenti economici de profil din tara si strainatate cu care Facultatea are încheiate relatii de colaborare si parteneriat, asigurand în acelasi timp, o supraveghere si o îndrumare corespunzatoare.
..............................................................................................................
  
©2010  Toate drepturile rezervate.