©2010  Toate drepturile rezervate.
©2010  Toate drepturile rezervate.
©2010  Toate drepturile rezervate.
1.PROIECTE IN CURS DE IMPLEMENTARE „UN PAS IN CARIERA!”
   Contract nr. POSDRU/189/2.1/G/156305

 
Investeste în oameni !
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritarã nr. 2 " Corelarea învãtãrii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"
Domeniul major de interventie 2.1 " Tranzitia de la scoalã la viata activã"
TITLUL PROIECTULUI: "UN PAS ÎN CARIERÃ!", Contract nr. POSDRU/189/2.1/G/156305
VALOAREA ELIGIBILÃ:  907.935 lei
PERIOADA DE DERULARE:  IULIE - DECEMBRIE 2015
Valoarea eligibilã a finantãrii nerambursabile acordatã din FSE 781,757.46 lei
Valoarea eligibilã a finantãrii nerambursabile acordatã din Bugetul National 108,018.84lei
Proiect implementat de Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicinã Veterinarã Bucuresti/ Facultatea de Management, Inginerie Economicã în Agriculturã si Dezvoltare Ruralã - Filiala Cãlãrasi
Partener: Asociatia Consortiu de Extensie si Dezvoltare Ruralã

 
2. Proiectul  PHARE 2005/ 017-553.04.02.01.01.313. - “DEZVOLTAREA DURABILA A COMUNITATILOR RURALE PRIN  PROMOVAREA  ACTIVITATILOR AGROTURISTICE”  
• finantat prin programul PHARE  2005 are o valoare de 92.822 Euro din care, contributie proprie 10.520 Euro si  82.302 Euro de la Autoritatea contractanta – Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, prin linia de finantare RO 2005/017- 553.04.02.
• s-a derulat pe o perioada de 11 luni, in parteneriat cu  Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Calarasi si S.C. Agrofam Holding S.R.L. Fetesti.
Obiective generale
1. Educarea si formarea profesionala a membrilor comunitatilor rurale in scopul dobandirii de competente si aptitudini practice pentru dezvoltarea activitatilor economice alternative si generarea de venituri suplimentare.
  2. Reducerea disparitatilor dintre mediul economic urban si rural prin dezvoltarea unor activitati de valorificare a potentialului agroturistic in scopul alinierii satelor romanesti la standardele de calitate si performanta din UE
Obiectiv specific
• promovarea activitatilor agroturistice –sursa de venituri in mediul rural.
Activitatile proiectului
• Activitati operative de  promovare si vizibilitate a proiectului
    - realizarea si gestionarea unei pagini WEB, pentru promovarea activitatilor agroturistice;
    - infiintarea Asociatiei judetene de agroturism, turism rural si ecologic.
seminarii de informare privind integrarea satului romanesc in peisajul european, promovarea activitatilor agroturistice in mediul rural si a beneficiilor directe si indirecte ale accesarii si implementarii fondurilor structurale, pentru comunitatile rurale:
    - Seminar "Integrarea satului romanesc in peisajul european"
    - Seminar "Dezvoltarea comunitatilor rurale prin activitati agroturistice"
    - Seminar "Beneficii directe si indirecte ale accesarii si implementarii fondurilor structurale"
activitati tehnice
    - Elaborare suport  de curs pentru calificarea "lucrator in gospodaria agroturistica"
    - Amenajarea bazei de practica pentru cursanti
    - Organizarea si realizarea cursurilor de calificare in meseria de "lucrator in gospodaria agroturistica"
    - Elaborarea Ghidului "Infiintarea si  conducerea unei gospodarii agroturistice"
 
Rezultate obtinute:
• Informarea a 100 de gospodari din Calarasi, participanti in cadrul seminariilor organizate asupra dezvoltarii satului romanesc ca efect al integrarii in peisajul european, a modalitatilor de promovare a activitatilor agroturistice si a beneficiilor directe si indirecte ale accesarii fondurilor structurale, pentru mediul rural;
• Calificarea profesionala a 40 de beneficiari ai cursului de “lucrator in gospodaria agroturistica” si acordarea certificatelor de competente profesionale recunoscute la nivel national;
• Consilierea celor 40 beneficiari ai cursului de “lucrator in gospodaria agroturistica” pentru demararea si dezvoltarea acestei afaceri;
• 400 exemplare ale Ghidului “Infiintarea si conducerea unei gospodarii agroturistice”, tiparite si distribuite primariilor din mediul rural;
• Cresterea gradului de cooperare intre sistemul educational si structurile descentralizate ale administratiei publice;
• Crearea unei punti de legatura intre sistemul educational si agentii economici din mediul rural, prin realizarea bazei de practica pentru calificarea de “lucrator in gospodaria agroturistica”
• Atragerea unui mare numar de turisti in spatiul rural  
Grup tinta:
• 100 persoane din mediul rural care doresc sa initieze si sa dezvolte activitati agroturistice, respectiv, potentiali angajati ai unitatilor de turism rural;
• 40 beneficiari ai cursului de “lucrator in gospodaria agroturistica”;
• 400 de beneficiari ai Ghidului “Infiintarea si conducerea unei gospodarii agroturistice”.
                                                                                                        MANAGER PROIECT
                                                                                                          Prof. univ.dr. Daniela Cretu
                                                                                                                                              

3. Proiectul PHARE CBC RO 2005/017.535.01.01.17 "Dezvoltarea spiritului antreprenorial si managerial prin leadership"
          Prezentare proiect în format PDF
• finantat prin programul PHARE CBC 2005 are o valoare de 74.558 Euro din care, contributie proprie 7.698 Euro si  66.860 Euro de la Autoritatea contractanta – Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Locuintelor, prin linia de finantare RO 2005/017- 535.01.01.17
• s-a derulat pe o perioada de 10 luni, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Silistra si in asociere cu Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Calarasi.
Obiective generale:
1.Dezvoltarea si integrarea invatamantului si cercetarii in probleme care vizeaza dezvoltarea spiritului antreprenorial si managerial prin leadership.
2. Cresterea competitivitatii mediului de afaceri din perspectiva inovarii, a educatiei, in contextul dezvoltarii rurale  si a unei agriculturi durabile, in zona transfrontaliera Calarasi –Silistra.
Obiectiv specific:
Dezvoltarea competentelor antreprenoriale, manageriale si de leadership necesare promovarii si derularii unei afaceri in mediul socio-economic specific zonei transfrontaliere Calarasi- Silistra.
Activitatile proiectului:
• Lansarea proiectului si identificarea grupului tinta;
• Schimb de experienta/Seminar/ Know- how, cu tema:”Transformarea artei leadership-ului in stiinta rezultatelor”  - promovarea schimbului de bune practici intre parteneri;
• Elaborarea si editarea unui Ghid de initiere si formare, intitulat  “Management versus leadership”, care va fi distribuit gratuit in mediul de afaceri roman si bulgar;
• Cursuri interactive pentru dezvoltarea in grupul tinta, a capacitatilor antreprenoriale si manageriale prin leadership;
• Schimb de experienta / Vizite de lucru /Seminar cu tema “Sa învatam din reusite” – vizite la antreprenorii si managerii  ce fac parte din grupul tinta;
• Incheierea unui parteneriat transfrontalier intre participantii la derularea proiectului si asociatii profesionale de profil;
• Analiza si evaluarea managementului proiectului..
Rezultate obtinute:
Promovarea schimbului de bune practici si training intre parteneri prin seminarii de informare;
Realizarea unui Ghid de initiere si formare –leadership, 400 exemplare in limba romana si bulgara;
Dezvoltarea in grupul tinta a capacitatilor antreprenoriale, manageriale si de exercitare a leadership-ului prin 2 sesiuni de cursuri interactive a câte 2 zile în Romania si Bulgaria;
Realizarea unui  network intre cercetare- educatie- mediu de afaceri, prin incheierea unui parteneriat transfrontalier intre participantii la derularea proiectului si asociatii profesionale de profil in scopul diseminarii continue a bunelor practici
Grup tinta:
20 antreprenori si manageri
5 absolventi in domeniul managerial agricol si agroalimentar
(10 antreprenori si manageri bulgari, 10 antreprenori si manageri romani,  5 absolventi romani).
                                                                                                                         MANAGER PROIECT
                                                                                                                         Prof. univ.dr. Daniela Cretu
                                                                                                     
©2010  Toate drepturile rezervate.
PREZENTARI ACTIVITATI STUDENTI
PROIECTE IMPLEMENTATE