©2010  Toate drepturile rezervate.
PROIECTE


 

 
COMUNICAT DE PRESÃ
Universitatea de stiinte Agronomice si Medicinã Veterinarã Bucuresti, prin  Filiala Cãlãrasi a Facultãtii de Management si Dezvoltare Ruralã,  ca lider de parteneriat, alãturi de partenerii: Camera de Comert si Industrie Cãlãrasi,  Asociatia Acces Cãlãrasi, Filiala Silistra a Universitãtii Anghel Kancev din Ruse, Centrul de Inovare si Afaceri din Ruse, vã invitã vineri- 30 iunie 2017, ora 11,00, în Sala de sedinte a Consiliului Local Cãlãrati la lansarea proiectului "Career Paths to Youth Labour Mobility"/"Pasi în carierã pentru mobilitatea fortei de muncã pentru tineret",  cod 16.4.2.021., finantat  prin   Programul: INTERREG V-A RO-BG, Axa prioritarã-4; Prioritatea de Investitii 1.
Valoarea totalã a proiectului aprobatã pentru finantare este de 594.246,26 euro.
Sprijinul financiar total acordat pentru finantarea proiectului este de 582.361,35 euro care cuprinde 505.109,33 euro FEDR si 77.252,02 euro co-finantare nationalã, diferenta reprezentând contributie proprie.
Proiectul va fi implementat pe o perioadã de 18 luni.
GRUPUL TINTÃ: 32 studenti din cadrul Filialei Cãlãrasi a Facultãtii de Management si Dezvoltare Ruralã a USAMV Bucuresti;  20 studenti din cadrul Filialei Silistra a Universitãtii din Ruse;  20 cadre didactice si reprezentanti ai ONG-urilor din Bulgaria;  20 de cadre didactice si reprezentanti ai ONG-urilor din România.
În conformitate cu Strategia Europa 2020, proiectul permite o integrare orizontalã si o cooperare transfrontalierã cu institutiile si organismele legate de ocuparea fortei de muncã si reduce nivelul barierelor CBC identificate, prin oferirea a 8 initiative de ocupare a fortei de muncã. Acestea din urmã includ: aplicatia mobilã "Cool to be mobile", o schemã comunã de învãtãmânt orientatã spre piata muncii, instrumente comune bazate pe internet si târguri de locuri de muncã privind ocuparea fortei de muncã.
Pentru a avea impact asupra întregii regiuni transfrontaliere, proiectul investeste în furnizarea pe internet a informatiilor cuprinzãtoare si oficiale privind legislatia în securitatea socialã, ocuparea fortei de muncã si fiscalitate, precum si cursuri virtuale de antreprenoriat.
"Career Paths to Youth Labour Mobility"/"Cãi de carierã pentru mobilitatea fortei de muncã în rândul tinerilor" oferã accesul a 5910 de persoane la 8 initiative comune în domeniul ocupãrii fortei de muncã în rândul tinerilor. 
     
       Daniela Cretu
       Manager Proiect
 
LUCRARI STIINTIFICE
     Seria I, Vol IV 2018 CALARASI

 

 

 
Program Interreg V-A România-Bulgaria
Axa prioritarã 4
Prioritatea de Investitii- 1 Cod proiect 16.4.2.021
Title- “Career Paths to Youth labor mobility”