©2010  Toate drepturile rezervate.
Admitere 2023

În urma  sustinerii examenului de licenta absolventii primesc diploma de „Inginer”, pe care se înscrie domeniul, iar pe anexa de pe diploma se înscrie specializarea.
   DOCUMENTELE NECESARE PENTRU   ÎNSCRIERE   
1.   Diploma de bacalaureat (obligatoriu în original pentru cei care au absolvit în anii precedenti) sau adeverinta pentru promotia 2023
      în care sa se specifice  probele sustinute si mediile aferente fiecãrei probe;
2.   4 fotografii (tip buletin);
3.   Buletin (carte identitate);
4.   Adeverintã medicalã, în care sã se specifice cã este apt pentru specializarea Ingineria si Managementul Afacerilor Agricole;
5.   Certificat de cãsãtorie - copie si original (pentru candidatele cãsãtorite);
6.   Cerere de înscriere (formular tipizat, pus la dispozitie de secretariatul facultãtii);
7.   Certificat de nastere, copie si original;
8.   Foaie matricola liceu in original.
9.   Cerere prin care se solicita de catre candidati, sustinerea examenului in lb. materna (daca este cazul)
10. Documente care justifica provenienta din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi si persoane cu dizabilitati)
  • Burse de merit, studiu si burse sociale;
  • In functie de medie, vor fi ocupate  locurile de la buget în fiecare an;
  • Stagii de practicã in UE si SUA.
  • Suport de curs pentru toate disciplinele de studiu.
  • Parcurgerea modulului psiho-pedagogic.
   FACILITATI  
Profilul:
Inginerie si Management în Agricultura si Dezvoltare Rurala;
Specializarea:
Ingineria si Managementul Afacerilor Agricole;
Cursuri de zi:
durata de 4 ani;
Nr. locuri finantate de la buget:
35 locuri;
Nr. locuri cu taxa:
65 locuri;
03 – 25 iulie
- înscrierea
27 iulie
- afisarea rezultatului initial
28 iulie – 02 august 
- înscrierea pentru înmatriculare la locurile de la buget si locurile cu taxa. Cei de la taxa vor plati prima transa de scolarizare.
05 august
- afisarea rezultatului final.
Rezultatul admiterii se stabileste luând în calcul urmãtoarele:
-70% media de la bacalaureat;
-30% nota/media la una dintre probele sustinute la bacalaureat: limba românã, matematicã, biologie, chimie, geografie - la alegerea candidatului.
  PERIOADA DE ÎNSCRIERE 
   PROBE DE CONCURS