©2010  Toate drepturile rezervate.
Admitere 2019


În urma  sustinerii examenului de licenta absolventii primesc diploma de „Inginer”, pe care se înscrie domeniul, iar pe anexa de pe diploma se înscrie specializarea.
   DOCUMENTELE NECESARE PENTRU   ÎNSCRIERE   

1.   Diploma de bacalaureat (obligatoriu în original pentru cei care au absolvit în anii precedenti) sau adeverinta pentru promotia 2019
      în care sa se specifice  probele sustinute si mediile aferente fiecărei probe;
2.   4 fotografii (tip buletin);
3.   Copie buletin (carte identitate);
4.   Adeverintă medicală, în care să se specifice că este apt pentru specializarea Ingineria si Managementul Afacerilor Agricole;
5.   Certificat de căsătorie - copie (pentru candidatele căsătorite);
6.   Taxa de înscriere 150 lei;
7.   Cerere de înscriere (formular tipizat, pus la dispozitie de secretariatul facultătii);
8.   Dosar plic;
9.   Certificat de nastere, copie .
10. Foaie matricola liceu in original.
  • Burse de merit, studiu si burse sociale;
  • In functie de medie, vor fi ocupate  locurile de la buget în fiecare an;
  • Stagii de practică in UE si SUA.
  • Suport de curs pentru toate disciplinele de studiu.
  • Parcurgerea modulului psiho-pedagogic.

   FACILITATI  

Profilul:
Inginerie si Management în Agricultura si Dezvoltare Rurala;
Specializarea:
Ingineria si Managementul Afacerilor Agricole;
Cursuri de zi:
durata de 4 ani;
Nr. locuri finantate de la buget:
35 locuri;
Nr. locuri cu taxa:
65 locuri;
12 – 26 iulie
- înscrierea
29 iulie
- afisarea rezultatului initial
29 iulie – 31 iulie
- înscrierea pentru înmatriculare la locurile de la buget si locurile cu taxa. Cei de la taxa vor plati prima transa de scolarizare.
04 august
- afisarea rezultatului final.
Rezultatul admiterii se stabileste luând în calcul următoarele:
-70% media de la bacalaureat;
-30% nota/media la una dintre probele sustinute la bacalaureat: limba română, matematică, biologie, chimie, geografie - la alegerea candidatului.
  PERIOADA DE ÎNSCRIERE 
   PROBE DE CONCURS