©2010  Toate drepturile rezervate.
NUME SI PRENUME  
FUNCTIA DIDACTICA
DISCIPLINELE PREDATE
DANIELA CRETU
Profesor universitar doctor,
Director, Filiala Calarasi
- Contabilitate;
- Leadership;
- Intreprinderea simulata;
- Consultanta;
- Management financiar.
CECILIA NEAGU
Sef lucrari doctor
- Ecologie si protectia mediului;
- Fizica;
- Agrochimie si protectie fitosanitara;
- Gestiunea resurselor regenerabile;
- Managementul calitatii;
- Tehnologia conservarii si prelucrarii produselor agricole
MARIANA BURCEA
Sef lucrari doctor
- Pedologie, agrotehnica;
- Topografie, cadastru si desen tehnic;
- Organizarea si bonitarea terenului;
- Topografie inginereasca;
- Teledetectie si sisteme informatice geografice.
ELENA LASCAR
Sef lucrari doctor
- Engleza de afaceri;
- Limba spaniola.
ANDREI RADU IOVA
Sef lucrari doctor
- Dezvoltare durabila;
- Tehnici de negociere;
- Comunicare si relatii publice;
- Agroturism;
- M.R.U.;
- Comert intern si international.
NICOLETA OLTENACU
Sef lucrari doctor
- Tehnologia culturii plantelor;
- Tehnologia cresterii animalelor;
- Teoria sistemelor de productie;
- Economie agroalimentara;
- Managementul productiei
Cadre didactice titulare la Filiala Cãlãrasi
Colaboratori
Cadre didactice din cadrul Facultatii de Management si Dezvoltare Rurala  Bucuresti
NUME SI PRENUME  
FUNCTIA DIDACTICA
DISCIPLINELE PREDATE
TOMA ADRIAN DINU
Profesor universitar doctor,
Decan al Facultatii de Management
- Costuri, preturi si tarife în agricultura.
LIVIU MARCUTA
Profesor universitar doctor,
Prodecan al Facultatii de Management
- Logistica.
MARIUS MICU
Conferentiar universitar doctor,
Prodecan al Facultatii de Management
- Agromarketing.
DRAGOS SMEDESCU
Conferentiar universitar doctor,
Prodecan al Facultatii de Management
- Macroeconomie.
 VALENTINA TUDOR
Profesor universitar doctor
- Managementul afacerilor;
- Management general si strategic.
RADU BURLACU 
Profesor universitar doctor
- Statistica si econometrie;
- Cercetari operationale;
- Analiza matematica.
 ROMEO CATALIN CRETU
Profesor universitar doctor
- Drept comercial.
AURELIA BALAN  Sef lucrari doctor - Costuri, preturi si tarife in agricultura-seminar.
CARINA DOBRE  Sef lucrari doctor - Economie rurala.
IRINA CHIURCIU Sef lucrari doctor - Politici agricole comune.
ELENA SOARE Sef lucrari doctor - Microeconomie.
CATALIN VINTU Sef lucrari doctor
- Modelare si simulare;
- Analiza tehnico-economica a exploatatiilor agricole.

     Colaboratori

NUME SI PRENUME  
LOCUL DE MUNCA
DISCIPLINELE PREDATE
Doctor
ADRIAN MELENTE
Liceul Agricol „Sandu Aldea” Calarasi
- Informatica aplicata;
- Grafica asistata de calculator;
- Programarea calculatoarelor si limbaje de programare.
Doctor
VIOREL OLTENACU
Statiunea de cercetare si dezvoltare pomicola "BANEASA"
- Sport.
Doctor
MARIANA NASTASE
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Calarasi
- Sociologie rurala;
- Modul psiho-pedagogic;
- Dezvoltare rurala;
- Grafica asistata de calculator;
- Managementul proiectului.
Doctor
DUMITRU STEFANA
Liceul teoretic "Mihai Eminescu"
- Istoria culturii.
Doctor
Daniel Constantin

Curtea de Conturi

- Bazele economiei;
- Managementul afacerilor-seminar.