©2010  Toate drepturile rezervate.
NUME SI PRENUME  
FUNCTIA DIDACTICA
DISCIPLINELE PREDATE
DANIELA CRETU
Profesor universitar doctor,
Director, Filiala Calarasi
- Contabilitate;
- Leadership;
- Managementul proiectului;
- Intreprinderea simulata;
- Consultanta;
- Management financiar.
DENISA CIULINARU
Sef lucrari doctor
- Microeconomie;
- Management general;
- Agromarketing;
- Marketing;
- Macroeconomie.
RODICA CULEA
Sef lucrari doctor
- Botanica, fiziologie si microbiologia plantelor;
- Tehnologia conservarii si prelucrarii produselor agricole;
- Economie agroalimentara.
CECILIA NEAGU
Sef lucrari doctor
- Ecologie si protectia mediului;
- Fizica;
- Managementul calitatii;
- Agrochimie si protectie fitosanitara;
- Gestiunea resurselor regenerabile.
CONSTANTIN TUDOR
Sef lucrari doctor
- Istoria culturii;
- Bazele economiei.
DANIEL DRAGULIN
Sef lucrari doctor
- Mecanizare;
- Constructii agricole;
- Logistica;
- Managementul afacerilor.
MARIANA BURCEA
Sef lucrari doctor
- Pedologie, agrotehnica;
- Topografie, cadastru si desen tehnic;
- Organizarea si bonitarea terenului;
- Teledetectie si sisteme informatice geografice.
ELENA LASCAR
Sef lucrari doctor
- Engleza de afaceri;
- Limba spaniola.
ANDREI RADU IOVA
Sef lucrari doctor
- Dezvoltare durabila;
- Tehnici de negociere;
- Comunicare si relatii publice;
- Agroturism;
- M.R.U.;
- Comert intern si international.
NICOLETA OLTENACU
Sef lucrari doctor
- Tehnologia culturii plantelor;
- Tehnologia cresterii animalelor;
- Teoria sistemelor de productie;
- Analiza tehnico-economica
Cadre didactice titulare la Filiala Cãlãrasi
Colaboratori
Cadre didactice din cadrul Facultatii de Management,
Inginerie Economica în Agricultura si Dezvoltare Rurala Bucuresti
NUME SI PRENUME  
FUNCTIA DIDACTICA
DISCIPLINELE PREDATE
TOMA ADRIAN DINU
Profesor universitar doctor,
Decan al Facultatii de Management
- Costuri, preturi si tarife în agricultura.
ION DONA
Profesor universitar doctor,
Director Departament Economie, Contabilitate si
Agroturism
- Economie rurala.
GINA FINTINERU
Profesor universitar doctor,
Prorector al USAMV Bucuresti
- Politici agricole comune.
DRAGOS SMEDESCU
Sef lucrari doctor
- Politici agricole comune-seminar.
MANEA DRAGHICI
Profesor universitar doctor
- Managementul productiei;
- Modelare si simulare.
RALUCA NECULA
Sef lucrari doctor
- Statistica si econometrie;
- Cercetari operationale;
- Analiza matematica.
AURELIA BALAN
Sef lucrari doctor
- Costuri, preturi si tarife in agricultura-seminar.
NUME SI PRENUME  
LOCUL DE MUNCA
DISCIPLINELE PREDATE
DORU IOAN TARACILA
Sef lucrari doctor
- Dezvoltare rurala;
- Drept comercial.
Doctor
ADRIAN MELENTE
Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Calarasi
- Informatica aplicata;
- Grafica asistata de calculator;
- Programarea calculatoarelor si limbaje de programare.
Doctor
VIOREL OLTENACU
Ferma didactica „Moara Domneasca”
- Sport.
Doctorand
MARIANA NASTASE
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Calarasi
- Sociologie;
- Modul psiho-pedagogic.